Terminliste 2023

Styret har lagt følgende planer for aktiviteten på Sørlandshytta i 2023:

 • 29. – 30.04.23    Veddugnad og kompefest
 • 17. – 18.06.23    Dugnad, årsmøte og sommerfest   
 • 23.09.23             Høstfest
 • 28.10.23             Viltfest                        

BLS 100 år – Utvalgte arrangement i regi av BLS i jubileumsåret:

 • 01.05.-23.10.23 Hyttekarusell. Besøk alle, eller flest mulig av dei 12 lagshyttene i Oslo og omland.
 • 18.06.23 Fem på èn dag. Vandring fra lagshytte til lagshytte i Lillomarka.
  Sørlandslaget stiller som vert på Sørlandshytta.
 • 23.09.23 BLS på sopptur. Sopptur-/arrangement ved Sørlandshytta, Hordahytta
  og Sunnfjordhytta i samarbeid med Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

Sørlandslaget i Oslo

Sørlandslaget er for sørlendinger og/eller andre med sansen for «den bløde kyststribe». Sørlandslaget er partipolitisk nøytralt og tilsluttet Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Aldersmessig er vi hovedsakelig fra 25 år og oppover.

De fleste aktivitetene i Sørlandslaget i dag er bundet opp til Sørlandshytta, slik som tradisjonelle fester med bl.a. god mat, hyggelig samvær og dans. Les videre