Terminliste 2019

Styret har lagt følgende planer for aktiviteten på Sørlandshytta i 2019

  • Kompefest 9. mars
  • Årsmøte onsdag 24. april (avholdes i Nordahl Bruns gate 22)
  • Veddugnad 27.- 28.april
  • Dugnad/sommerfest 15.-16. juni
  • Høstfest 14. september – inkludert markering av 80 års jubileum av Sørlandshytta
  • Viltfest 26. oktober

Sørlandslaget i Oslo

Sørlandslaget er for sørlendinger og/eller andre med sansen for «den bløde kyststribe». Sørlandslaget er partipolitisk nøytralt og tilsluttet Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Aldersmessig er vi hovedsakelig fra 25 år og oppover.

De fleste aktivitetene i Sørlandslaget i dag er bundet opp til Sørlandshytta, slik som tradisjonelle fester med bl.a. god mat, hyggelig samvær og dans. Les videre