Terminliste 2023

Styret har lagt følgende planer for aktiviteten på Sørlandshytta i 2023:

  • 22. – 23.04.23    Veddugnad og kompefest
  • 17. – 18.06.23    Dugnad, årsmøte og sommerfest   
  • 23.09.23             Høstfest
  • 28.10.23             Viltfest                        

BLS 100 år – Utvalgte arrangement i regi av BLS i jubileumsåret:

  • 14.05.23 Fem på èn dag. Vandring fra lagshytte til lagshytte i Lillomarka.
    Sørlandslaget stiller som vert på Sørlandshytta.
  • 23.09.23 BLS på sopptur. Sopptur-/arrangement ved Sørlandshytta, Hordahytta
    og Sunnfjordhytta i samarbeid med Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

Sørlandslaget i Oslo

Sørlandslaget er for sørlendinger og/eller andre med sansen for «den bløde kyststribe». Sørlandslaget er partipolitisk nøytralt og tilsluttet Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Aldersmessig er vi hovedsakelig fra 25 år og oppover.

De fleste aktivitetene i Sørlandslaget i dag er bundet opp til Sørlandshytta, slik som tradisjonelle fester med bl.a. god mat, hyggelig samvær og dans. Les videre