Terminliste 2021

Styret har lagt følgende planer for aktiviteten på Sørlandshytta i 2021:

  • Kompefestutgår 2021 pga. korona
  • Veddugnad 24.- 25.april (inkl. planlegging av 100 års jubileet) – utgår pga. korona
  • Årsmøte lørdag 12. juni kl. 18.00 på Sørlandshytta
  • Dugnad/sommerfest 12.-13. juni
  • Høstfest –  foreløpig ikke planlagt pga. korona
  • Viltfestforeløpig ikke planlagt pga. korona

«Sørlandspub» i byen første torsdag i måneden – foreløpig ikke planlagt pga. korona

Sørlandslaget i Oslo

Sørlandslaget er for sørlendinger og/eller andre med sansen for «den bløde kyststribe». Sørlandslaget er partipolitisk nøytralt og tilsluttet Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Aldersmessig er vi hovedsakelig fra 25 år og oppover.

De fleste aktivitetene i Sørlandslaget i dag er bundet opp til Sørlandshytta, slik som tradisjonelle fester med bl.a. god mat, hyggelig samvær og dans. Les videre