Terminliste 2017

Styret har lagt følgende planer for aktiviteten på Sørlandshytta i 2017

  • Kompefest og årsmøte 25. mars kl. 18.00
    (Årsmøtet ble avlyst og er berammet til 10. juni)
  • Veddugnad 22.-23. april
  • Dugnad/sommerfest og årsmøte 10.-11. juni
  • Høstfest 16.-17. september
  • Elgfest (i regi av «Elgens venner») – 25. november

Sørlandslaget i Oslo

Sørlandslaget er for sørlendinger og/eller andre med sansen for «den bløde kyststribe». Sørlandslaget er partipolitisk nøytralt og tilsluttet Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Aldersmessig er vi hovedsakelig fra 25 år og oppover.

De fleste aktivitetene i Sørlandslaget i dag er bundet opp til Sørlandshytta, slik som tradisjonelle fester med bl.a. god mat, hyggelig samvær og dans. Les videre